Fouten of onvolledige informatie op uniekbordspel.nl
We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt reageren via de mail voor klachten, meldingen, ideeën en complimenten.

Privacy
Uit bezoek aan uniekbordspel.nl verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden identificeren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Auteursrecht
Gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. uniekbordspel.nl behoudt zich het auteursrecht voor van informatie op uniekbordspel.nl, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik van maken, waarderen wij een link naar deze site of een bronvermelding.

Cookies en uniekbordspel.nl
Uniekbordspel.nl maakt niet zelf gebruikt van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Websites als Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google plaatsen via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken.Qarpa.nl maakt niet zelf gebruikt van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Websites als Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google plaatsen via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken.
© '24 - Uniek Bordspel | Voorwaarden | Proclaimer | PrivacyVerzendkostenContact
Uniek Bordspel Uitgeverij is onderdeel van Qarpa Solutions BV